Nido Tensei Shita Shounen wa S-rank Boukensha Toshite Heion ni Sugosu ~ Zense ga Kenja de Eiyūdatta Boku wa Raisede wa Jimi ni Ikiru ~

Action Author:Juuichiya Sui

0

Status:Active UpdateTime:2023-08-22 16:08
Nido Tensei Shita Shounen wa S-rank Boukensha Toshite Heion ni Sugosu ~ Zense ga Kenja de Eiyūdatta Boku wa Raisede wa Jimi ni Ikiru ~“I reincarnated again.”A certain baby, called Rex, was a reincarnated person possessing two previous lives, one where he had been the Hero, and one where he had been the Sage.“Be careful not to get in... more>>

《Nido Tensei Shita Shounen wa S-rank Boukensha Toshite Heion ni Sugosu ~ Zense ga Kenja de Eiyūdatta Boku wa Raisede wa Jimi ni Ikiru ~》The Newest Chapter